SHOFER 205 views

NJOFTIM PUNESIMI

Shoqeria “Nelt” shpk, pjesë e “NELT Group”, njëra prej kompanive me të mëdha në Ballkan në fushën e distribucionit, menaxhon dhe shpërndan markat e disa prej kompanive më të mëdha multinacionale si Beiersdorf, Mondelez, GSK, Arcor, Friesland Campina, Kraš, Hell, Manner, Mutti, Trompenburg, Sebamed dhe Baby Food Factory.

Me punonjës të motivuar dhe procese efikase, kompania jonë synon të bëhet organizata lider në zinxhirin e furnizimit në Shqipëri.

Nelt shpk në kuadrin e zgjerimit dhe zhvillimit të kompanisë kërkon të punësojë në pozicionin:

SHOFER

Departamenti Logjistikes

DETYRAT:

 1. Shoferi i kamionit ose mjeteve te ndryshme, operon dhe mbulon distanca te ndryshme te udhetimit ne punen e tij duke bere distrucion ose shperndarje te produkteve.
 2. Duhet te zoterojne leje drejtimi te posacme per mjetin qe kane si dhe mjete te tjera te nevojshme per te performuar.
 3. Eshte pergjegjes per drejtimin e mjeteve te punes si dhe shperndarjen e produkteve
 4. Eshte pergjegjes per ngarkimin dhe shkarkimin e produkteve duke sigruar me kujdes te mos demtohen pasi eshte person pergjegjes per kete
 5. Pergjegjes per dergimin e fatures me tvsh nga kompania te klienti si dhe te produkteve te kthyera ne kompani.
 6. Eshte pergjegjes per mbajtjen te sakte te gjithe vijueshmerise dhe sigurise se mjetit ne menyre qe te siguroje udhetim pa probleme
 7. Mban shenime per inspektimin e mjetit, duke pare u siguruar qe mjeti eshte I pajisur me elemente te sigurise
 8. Raportimin tek supervizori direkt mbi statusit e realizimit të veprimtarive të punës në një raport ditor, javor, mujor, brenda kufive të përgjegjësive të tij.
 9. Të jetë përgjegjës për kryerjen e punës në përputhje me procedurat dhe rregullat e kompanisë;
 10. Përmirësimi profesional përmes trajnimeve, kurseve, angazhimeve të pavarura, si dhe mënyrave të tjera të edukimit profesional.

KËRKESAT:

 1. Diplome e shkolles se Mesme, njohje e mire e gjuhes shqipe
 2. Eksperience e meparshme si shofer per nje periudhe 2 vjecare
 3. Leje Drejtimi Kategoria B
 4. Aftesi te mire te punes nen presion.
 5. Shoferet duhet te dine te perdorin dhe mjete te ndryshme ne varesi te ngarkeses si dhe gjate udhetimit.
 6. Besueshmeri dhe konfidencialitet ne kryerjen e detyres

NE OFROJME:

 1. Page te kenaqshme.
 2. Mundesi rritje profesionale brenda kompanise
 3. Ambient pune miqesor dhe pozitive
 4. Orari i punës: nga e Hëna në të Premte 8 orë punë.

TË INTERESUARIT TË DORËZOJNË CV PRANË:

Departamenti i Burimeve Njerëzore ne adresen elektronike ; hr.al@nelt.com
Ose te kontaktojne ne Whataspp ne numrin +355689008590

Vetëm aplikantët e perzgjedhur nga CV-të do të kontaktohen për intervistë.

Afati i dorëzimeve të aplikimeve është deri më date 31.05.2024.

Nelt Sh.p.k me adrese “Rruga ‘ Dhaskal Todri”, Godina nr.33, Kashar, Tiranë, Shqipëri.

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Nelt shpk sipas ligjit Nr. 9887 date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, miratuar nga Kuvendi i Republikes se Shqipërisë dhe do te perdoren vetem per qellime rekrutimit.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Dhaskal Todri, Kashar
 • Tel/Mob +35542454718
 • Profili Tregti me shumice