Shitëse 74 views

Kujdeset për shërbimin ndaj klientit, duke u shërbyer me profesionalizëm. Suporton në të gjitha proçeset e dyqanit ,raporton për çdo problematikë tek Manaxheri i Dyqanit .

    Përgjegjesitë kryesore :

 • Kujdeset për shërbimin ndaj klientit dhe sigurohet që të plotësojë çdo kërkese të tij
 • Sugjeron më shumë se një artikull për klientët e dyqanit.
 • Kujdeset që çdo klient të jetë i paisur me kartën Happy dhe në rastet e klientëve të rinj realizon shitjen e saj, plotëson furmularin pëkatës.
 • Në mungesë të kasierit kur punon i vetëm në turn mban përgjegjësinë  dhe depozitimin e cash-it në bankë ose në arkë.
 • Kujdeset që asnjë artikull i ekspozuar në dyqan të mos i mungojë çmimi i shitjes & sinjali.
 • Informon të gjithë klientët për promocionet aktive në dyqan dhe për përfitimet e veprimit të blerjes në kohë dhe sasi.
 • Radhit artikujt sipas masave, vendos artikujt në varëse & kryen proçesin e palosjes së artikujve. Pjesët e veshjeve që janë të ndara si rripa apo aksesore të tjerë duhet të pajisen me alarm gjithashtu.
 • Kujdeset që dhoma e provës të jetë në rregull, duke e kontrolluar here pas here dhe duke hequr produktet që ndodhen në to.
 • Bën zëvëndësimin e artikujve që mungojnë në dyqan.
 • Kujdeset që dyqani të jetë në rregull, i pastër dhe i ndriçuar.
 • Duhet të njohi të gjithë artikujt që përfaqson brandi.
 • Kujdeset që klienti në dhomën e provës të mos marrë më shumë se 5 artikuj.
 • Gjatë ditës së punës kontrollon here pas here dhomat e provës në mënyrë që të dallojë klientët e dyshimtë ,të ruajë pastërtinë dhe rregullin në to.
 • Artikujt e dëmtuar dhe të papastër i heq menjëhere nga shitja dhe i raporton Menaxherit të Dyqanit.
 • Suporton në hapjen e koleksioneve të reja dhe çekon që faturat të korespondojnë me hyrjen fizike të produktit.
 • Suporton Manaxherin në kryerjen e proçcesit të Visual & Merchandiser.
 • Mban përgjegjësi për mallin që ka në dyqan/Inventarin.
 • Ne rastet kur ka mungese te kasierit të dyqanit , proçesi i manaxhimit të kasës i delegohet.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Selia Brunes Space, Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, Lundër, Tirane, Albania
 • Profili Moda/Veshja