Shefe Finance 211 views1 application

Kerkojme te punesojme Shefe Finance.

Detyrat Kryesore:

 • Të mbajë kontabilitetin e çdo shpenzimi të kryer për zhvillimin e aktivitetit;
 • Nxierja e rezultatit financiar.
 • Vendosja dhe mirembajtja e llogarive te furnitoreve.
 • Zhvillimi I raporteve statistikore te shitjeve, etj
 • Kontroll I Faturave te shitjes, rakordimi me Klientet.
 • Regjistrimi I produkteve, nxierja e kostove.etj

Kërkesa për kandidatët:

 • Te kete eksperience pune 5 vjete si ne sektorin e finances, preferohet prane kompanive me profil tregtar.
 • Te njoh shume mire programet Financa5.0 dhe Microsoft Office
 • Të ketë Diplomë Universitare në Shkencat Ekonomike; preferohet ne Financë-Kontabilitet.
 • Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese.
 • Të karakterizohet nga ndershmëria, integriteti, konfidencialiteti dhe korrektësia.

Procedura e Aplikimit:
Dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja: +355692995370

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Tregti, Tregti dhe Prodhim