Shefe Finance 196 views1 application

Job Expired

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Menaxhon dhe kontrollon departamentin  e Finances
 • Pergjegjese per hartimin e pasqyrave financiare, listepagesat, benefiteve te stafit dhe deklarimin e taxave
 • Analizon dhe kontrollon kostot dhe shpenzimet
 • Pergatit raporte dhe analiza financiare
 • Pergjegjese per manaxhimin e inventarit , aktiveve te qendrueshme
 • Kontrollon miratimin dhe perpunimin e te ardhurave & shpenzimeve, mirembajtjen e llogarive
 • Siguron qe te dhenat jane mbajtur ne perputhje me standardet e pranuara te auditimi
 • Pergjegjese per organizimin dhe pergatitjen e dokumentacionit financiar
 • Pergjegjese per komunikimin dhe koordinimin e punes me Institucionet e tatim taksave
 • Pergjegjese per analiza te ardhurash dhe shpenzimesh
 • Asiston ne koordinimin e te gjitha proceseve me palet e treta per ceshtjet financiare te shoqerise.

 

Profili i kanditatit:

 • Te kete kryer arsimin e larte ne Fakultetin Ekonomik, preferohet ne Finance/Kontabilitet
 • Mbi 5 vjet eksperienca te ngjashme
 • Perdoruese  shume e mire e paketes MS Office dhe Programeve financiare
 • Aftesi shume te mira analitike
 • Aftesi shume te mira ne menaxhimin dhe motivimin e stafit.
 • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze dhe italiane

 

Te interesuarit jane te lutur te dergojne CV-ne ne adresen hr@dajtiekspres.com

Afati i fundit i aplikimit eshte 30 Tetor 2020

Adresa: Stacioni i Poshtem i Teleferikut Tirane-Dajt, Linze

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Stacioni i Poshtëm i Teleferikut, Tiranë- Dajt