Sanitare 84 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Sanitare me karakteristikat si më poshtë:

• Të ketë mbaruar të paktën arsimin e mesëm
• Të jetë e përgjegjshme dhe korrekte.
• Aftësi të mira bashkëpunuese
• Përvoja e punës në struktura spitalore dhe shkathtësia përbëjnë avantazh

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 30 Gusht 2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi