‘Sanitare’ 260 views2 applications

Job Expired

“SIGAL BUSINESS CENTER” Sh.p.k. Shoqëri me aktivitet Investimi i kapitalit dhe i burimeve te tjera financiare, per blerje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, me qendër në Tiranë njofton  për 1 (një) vend të lirë pune si:

‘Sanitare’

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë eksperiencë pune si sanitare.
  • Të jetë e shkathët duke iu pergjigjur ritmit të punës.
  • Të dijë të organizojë dhe menaxhojë punën.
  • Të ketë aftësi komunikuese dhe pune në grup.
  • Orari i punës është 08:00 – 16:30

Të interesuarit, brenda dates 23.02.2024 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 3 referenca,nga punëdhënësit e mëparshëm në adresën “Qëndra e Biznesit SIGAL BUSINESS CENTER”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të  e-mail-it: info@sigalbc.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.

  • This job has expired!