Regjistrues I të dhënave teknike 459 views6 applications

Kompania ajrore Albawings njofton hapjen e aplikimeve për pozicionin vakant të: Regjistrues I të dhënave teknike.
Në qoftë se ndjeheni të gatshëm të ngriheni profesionalisht në industrinë e aviacionit, Albawings ju fton të dërgoni aplikimet tuaja në bazë të kritereve dhe kualifikimeve si më poshtë:

Kualifikimet / Kërkesat:

  • Arsimi: Shkollë e mesme / teknike
  • Njohuri bazë të gjuhës angleze, gjuha italiane përbën avantazh
  • Aftësi të mira kompjuterike dhe përdorim I paketës MS Office
  • Nuk kërkohet përvojë e mëparshme
  • Të mos ketë qenë I/e dënuar penalisht

Përshkrimi I pozicionit të punës:

  • Të jetë në gjendje të punojë në grup dhe në menyrë të pavaruar në projekte të ndryshme që i caktohen nga departamenti i inxhinierisë.
  • Të punojë me planizimet ditore të kërkuara nga departamenti.
  • Të punojnë me grupin e teknikës në hedhje të dhënash në mënyre ditore në sistemet e automatizuara.
  • Të analizojë urdhrat e punës së klientëve duke planifikuar ekzekutimin në kohë të mirëmbajtjes
  • Të përgatisë regjistrat e departamentit, sipas orëve e shpenzuara për çdo mirëmbajtje në avion.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV, si dhe të përcaktojnë pozicionin për të cilin aplikojnë, në adresën e email: jobs@albawings.com brenda datës 17/06/2022;
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job