Recepsioniste 221 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit, Spitali Salus kërkon të punësojë Recepsioniste. Karakteristikat për kanditatët e suksesshëm janë:

-Diplomë universitare, preferohet në shkencat Mjekësore ose në Fakultetin Ekonomik
-Të ketë njohuri të mira në përdorimin e Excel-it dhe programeve të tjera kompjuterike.
-Të ketë eksperiencë pune në shërbimin e klientit, eksperienca në pozicione të ngjashme përbën avantazh.
-Aftësi shumë të mira komunikuese.
-Aftësi të mira bashkëpunimi dhe pune në grup.
-Të jetë njohës/e  i/e gjuhes Italiane dhe angleze.

 Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 30.06.2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al  duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Seksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi