Recepsioniste 52 views1 application

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit, Spitali Salus kërkon të punësojë Recepsioniste në Spitalin “Salus” në Tiranë. Karakteristikat për kanditatët e suksesshëm janë:

-Diplomë universitare,
-Të ketë eksperiencë pune në shërbimin e klientit, preferohet eksperienca në struktura spitalore,
-Aftësi shumë të mira komunikuese,
-Aftësi të mira bashkëpunimi dhe pune në grup,
-Të jetë njohëse e gjuhës Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 23.12.2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass.

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (i ndryshuar).

Suksese!

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 17 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi