Recepsionist/e në kasë 33 views

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit, Spitali Salus kërkon të punësojë Recepsionist/e në kasë. Karakteristikat për kanditatët e suksesshëm janë:

-Diplomë universitare, preferohet në shkencat Mjekësore ose në Fakultetin Ekonomik
-Të ketë njohuri të mira në përdorimin e Excel-it dhe programeve të tjera kompjuterike.
-Të ketë eksperiencë pune në shërbimin e klientit, eksperienca në pozicione të ngjashme përbën avantazh.
-Aftësi shumë të mira komunikuese.
-Aftësi të mira bashkëpunimi dhe pune në grup.
-Të jetë njohës/e i/e gjuhes Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 05.04.2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
-Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 24 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi