Punonjëse Lavanterie 64 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Punonjëse Lavanterie me karakteristikat si më poshtë:

-Të ketë mbaruar të paktën arsimin e mesëm
-Të jetë e përgjegjshme.
-Shkathtësi në punë.
-Aftësi të mira bashkëpunuese që të punojë në grup.
-Të ketë përvojë pune të paktën 3 vjeçare, preferohet ne strukturë spitalore

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 10.07. 2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al  duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

– Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi