Punetor Magazine 114 views1 application

Job Expired

NJOFTIM PUNESIMI

Kompania “ALL BALCANS CORPORATION” sh.p.k, pjesë e “NELT Group”, njëra prej kompanive me të mëdha në Ballkan në fushën e distribucionit, në kuadrin e zgjerimit dhe zhvillimit të kompanisë kërkon të punësojë në pozicionin:

Punëtor Magazine
Departamenti i Logjistikës

DETYRAT:
 Jep ndihme ne magazine, duke ndihmuar ne zbatimin e punes se perditshme duke mbeshtetur punen e magazinierit per procese te ndyshme.
 Miremban dhe kontrollon te gjitha produktet si dhe merr pergjegjesi per ato qe jane ne magazine.
 Eshte person pergjegjes per marrjen e faturave nga operatoret dhe per pergatitjen e materialeve per tu dorezuar te shoferet dhe automjetet e kompanise.
 Ndihmon ne procesin e riorganizimit te hapesires se magazines per ta mbajtuar ate te rregullt si dhe per te krijuar hapesiren e nevojshme.
 Ndihmon gjate procesit te ngarkimit dhe shkarkimit te mallrave ne automjetet e kompanise dhe ato qe transportohen drejt distributoreve.
 Mban pergjegjesi per produket qe jane brenda ne magazine.
 Kujdeset per nendarjen e produkteve sipas kodeve dhe llojit.
 Kryen kontrollin e temperatures se magazines duke e mbajtur nen kontroll se bashku me punojesit e tjeter.
 Ndihmon ne procese te ndryshme brenda magazines,

KËRKESAT:
 Arsimi i mesëm (i lartë përbën avantazh),
 Eksperienca të ngjashme në fushën e shpërndarjes, distribucionit në tregun shqiptar,
 Të jetë i besueshëm,
 Të jetë korrekt dhe i disiplinuar,
 Aftësi të mira komunikuese,
 Aftësi të mira organizative,
 Të jetë i gatshëm të pershtatet, të marrë përgjegjësi,
 Të jete i aftë të punojë në grup,
 Të jetë i aftë të punojë nën presion,
 Të jetë i aftë të zgjidh problemet personalisht,
 Të jetë fleksibël ne raporte te ndryshme me punonjesite e tjere,
 Të posedojë leje drejtimi automjeti.

TË INTERESUARIT TË DORËZOJNË CV PRANË:

Departamenti i Burimeve Njerëzore
hr@albancorp.com
Vetëm aplikantët e selektuar nga CV-të do të kontaktohen për intervistë.
Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më 31.01.2021

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Dhaskal Todri, Kashar
  • Tel/Mob +35542454718
  • Profili Tregti me shumice