Punetor Magazine 191 views

HISTORIKU 

MEGATEK, hipermarketi me i madh i tipit “Do It Yourself” ne Shqiperi. i cili ofron shitje me shumice dhe pakice, po kërkon te punesoje:

Punetor Magazine

Qellimi i Pozicionit: Kryen proceset e shkarkimit, ngarkimit, amballazhimit dhe levizjeve te mallarave se magazines.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Shkarkon mallrat e ardhura duke i vendosur neper paleta te ndara sipas kodeve me shpejtesi e saktesi dhe pa I demtuar ato
 • Ngarkon mallrat qe jane per te dale me shpejtesi e saktesi dhe pa i demtuar ato.
 • Pergatit porosite se bashku me Kontrollorin.
 • Raporton ne menyre te menjehershme tek supervizori cdo demtim ose parregullsi qe vihet re.
 • Grumbullon dhe mbeshtjell mallrat ne paleta, te ndara sipas kodeve para se ato te levizen nga nje pozicion tek nje tjeter.
 • Perdor pajisjet e duhura mbrojtese.
 • Detyra te tjera sic nevojiten/kerkohen.


Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi:Te kete perfunduar arsimin e mesem.
Eksperiencë pune:Te kete eksperienca te ngjashme pune.

Aftësite:

 • Te kete aftesi te mira komunikuese.
 • Te jete i gatshem dhe i afte te punoje ne grup.
 • Te jete I afte te beje pune fizike.

Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutemi dorezoni CV te detajuar tek Divizioni i Burimeve Njerezore nepermjet njeres nga menyrat si ne vijim:
1. Me e-mail: hr@mercato.al

2. Kontakto ne numrin e telefonit 069 40 22 492
2. Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme:
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 30 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Autostrada Tirane-Durres, Km 7
 • Profili Tregti me shumice