Punetor Magazine 134 views2 applications

Job Expired

Kompania “Nelt” sh.p.k pjesë e “NELT GROUP”, njëra prej kompanive me të mëdha në Ballkan në fushën e distribucionit, në kuadrin e zgjerimit dhe zhvillimit të kompanisë kërkon të punësojë në pozicionin:
Punëtor Magazine

Departamenti i Logjistikës

DETYRAT:

· Pergjegjes per ngarkim-shkarkimin e makinave, kamioneve; marrjen e porosive, perpunim e Flete-ngarkesave, chekimit, ambalazhimin e produkteve, paketimin, emertimin e dergesave dhe hyrjeve te reja. Te vendose ne Platform/Pozicion gati per ngarkim produktete e bera gati per shperndarje.
· Ndihmon ne procesin e riorganizimit te hapesires se magazines per ta mbajtuar ate te rregullt si dhe per te krijuar hapesiren e nevojshme.
· Mban pergjegjesi per produket qe te jane brenda ne magazine.
· Kujdeset per nendarjen e produkteve sipas kodeve dhe llojit.
· Ndihmon ne procese te ndryshme brenda magazines si dhe ne te gjithe punen ne grup.
· Raportimin tek supervizori direkt mbi statusit e realizimit të veprimtarive të punës në një raport ditor, javor, mujor, brenda kufive të përgjegjësive të tij.
· Të jetë përgjegjës për kryerjen e punës në përputhje me procedurat dhe rregullat e kompanisë;

KËRKESAT:
– Arsimi i mesëm (i lartë përbën avantazh),
– Eksperienca te meparshme ne departamentin e logjistikes.
– Te performoje detyra per punen ne magazine dhe te realizoje pune fizike, te performoje pune qe i caktohen me shkrim ose me goje, te perdore dhe mjete te ndryshme per ngakim –shkarkim , te tregoje pozitivitet per pune ne grup si dhe te jete fleksibel ne raporte te ndryshme me anetare te tjere te stafit.
– Aftesi te mira komunikimi dhe marredhenie nderpersonale
– Konfidencialitet dhe besueshmeri.
– Pergjegjesi e larte ne marrjen dhe realizimin e punes.

Kushte te tjera:

– Mundesi rritje profesionale
– Ambient miqesor dhe pozitiv
– Orari i punës: nga e Hëna në të Premte 8 orë punë.

TË INTERESUARIT TË DORËZOJNË CV PRANË:

Departamenti i Burimeve Njerëzore
Hr.al@nelt.com">Hr.al@nelt.com
Vetëm aplikantët e selektuar nga CV-të do të kontaktohen për intervistë.
Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më 20.06.2023

Nelt Sh.p.k
“Rr. Dhaskal Todri, Kashar, Tiranë, Shqipëri

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Nelt shpk sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do te perdoren vetem per qellime rekrutimi.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Dhaskal Todri, Kashar
  • Tel/Mob +35542454718
  • Profili Tregti me shumice