Psikolog/e klinike 100 views1 application

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Psikolog/e klinike me karakteristikat si më poshtë:

-Të jetë diplomuar dhe licencuar në fushën e Psikologjisë Klinike
-Të kete eksperiencë në punë mbi 3 vite, preferohet në struktura spitalore
-Të zotërojë aftësitë dhe teknikat nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës
-Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunuese në ekip
-Të njohë programet bazë kompjuterike
-Të jetë njohës i gjuhës Italiane dhe angleze

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 30 Nëntor 2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
-Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 7 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi