Property Advisor Representative – Përfaqësues dhe Konsulent i Pronave 48 views

Property Advisor Representative – Përfaqësues dhe Konsulent i Pronave

Perfaqesuesi i Pronave është përgjegjës për përdorimin e kualifikimeve të tij/saj dhe njohurive të tregut për të ndihmuar klientët të blejnë ose shesin prona /njësi tregtare ose rezidenciale.
Detyrat e tij/saj përfshijnë hulumtimin e listave të pronave të disponueshme që përputhen me kriteret e klientëve të tyre,
caktimin e orareve për t’u dhënë klientëve një pamje të qartë të pronave në dispozicion dhe mbikëqyrjen e negociatave midis klientëve, blerësve ose shitësve.

Përgjegjësitë kryesore

• Takimin me klientët dhe informimi rreth projekteve/pronave.
• Menaxhim i marrdhënieve dhe kontratave me klientët.
• Mbajta e dokumentacionit ligjor të kontratave dhe moduleve.
• Mirëmbajtja e informacionit së database të klienteve.
• Analiza e kushteve të tregut dhe konkurrencës.

Kualifikimet, Aftësitë, Njohuritë
• Diplomë Universitare ne: Administrim Biznes, Finance, Juridik, Shkenca Politike, Arkitekturë.
• Eksperiecë në Fushën e Menaxhimit të shitjes, Marketingut, minimumi 2 vjet experiencë.
• Njohuri shumë të mira të kontratave tip të leasing apo shitje pronash
• Njohuri për tregun imobiliar në Shqipëri dhe më gjerë.
• Aftësi analitike, organizative, i aftë të menaxhojë situata që kërkojnë zgjidhje.
• Komunikues i mirë me shkrim dhe verbal, Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze

Kandidatët e interesuar të kontaktojnë në email: info@ir.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Sherbime