Projektues arkitektonik Junior 24 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri e kontrolluar nga DBA Group SPA prej me shume se 30 vjetesh ofron shërbime të projektimit inxhinierik
për infrastruktura të rrjetëzuara ose të vetme, duke organizuar dhe administruar zinxhirët operativë dhe aktivitetet teknike të projekteve komplekse
(menaxhimi i ndërtimit, menaxhimi i sigurisë në kantieret e ndërtimit ) Gjithashtu kryen studime për Arkitekturë dhe Dizajn;
Studimet e fizibilitetit dhe Masterplani; Projektim arkitektonik paraprak, përfundimtar dhe ekzekutiv;
Koordinimi i projekteve të specializuara; Menaxhimi i punëve të përgjithshme dhe të specializuara.

Departamenti
: Civil engineering/architectural
Pozicioni: Projektues arkitektonik Junior

Pershkrimi:
Si pjesë e ofrimit të shërbimeve inxhinierike dhe të menaxhimit të projekteve për rikualifikimin energjetik dhe sizmik të godinave të banimit
në lidhje me lehtesimet tatimorë të parashikuar ne Itali nga Superbonus 110%,
kjo figure do të përfshihet në aktivitetet e mëposhtme:

 • Te pergatise vizatime grafike, llogaritje metrike dhe/ose modele informacioni grafik (BIM)
 • Te hartoje të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për projektin bazuar në specifikimet e klientit dhe rregulloret aktuale të sektorit;
 • Te integroje dokumenta teknike multidisiplinare.

Kualifikimet dhe kërkesat

 • Diplomë në Inxhinieri ose Arkitekturë;
 • Përvojë të paktën 1 vit në projektimin e rikualifikimin energjetik të ndërtesave;
 • Njohuri të shkëlqyera të software Autocad;
 • Aftësia për të hartuar preventiva;
 • Njohuri të legjislacionit specifik të sektorit;

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 17 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Sherbime juridike