Project Manager 432 views

Job Expired

Informata rreth kompanisë
Klienti ynë Prosperoware Kosovo – kompani nën pronesi të Litera Group është një kompani e ndërmarrjeve softuerike për adoptimin dhe qeverisjen e sistemeve të bashkëpunimit. Ne kemi më shumë se 350 klientë në fushën juridike, financiare, farmaceutike dhe Big Four.
Litera/Prosperoware ka përhapje internacionale me zyra në Filadelfia, Çikago, Londër, Indi, Meksikë dhe zyrën tonë më të madhe deri më tani, Prishtinë.
Përshkrimi i detyrave të punës:
•Drejtimi i një ekipi scrum gjatë gjithë ciklit jetësor të zhvillimit të softuerit.
•Koordinimi i takimeve sprint, retrospektive dhe qëndrimet e përditshme.
•Përgjegjës për shkrimin e historive të përdoruesve, veçorive, dhe mbarëvajtjen e listës së detyrave.
•Menaxhimi i sasive të mbetura të sprint dhe produkteve.
•Të merrni pjesë në rishikimin dhe modifikimin e udhërrëfyesit të produktit dhe shënimeve të publikimit.
•Të siguroheni që produktet të jenë në përputhje me standardet e cilësisë në fund të çdo sprint.
•Të punoni me menaxherin e produktit, dizajnerët e UI/UX, me menaxherë të shitjeve dhe palë të ndryshme të interesit për t’i dhënë përparësi dhe koordinuar përpjekjet e zhvillimit për t’i ofruar sipas planit.
•Koordinimi me menaxherët e tjerë të projektit për të siguruar bashkëpunim të plotë në të gjitha ekipet scrum për sa i përket shpërndarjes së burimeve dhe planit të lëshimit.
•Të trajnoni, facilitoni dhe mbani metodologji të qëndrueshme dhe të dobishme të procesit duke përdorur metodën Agile për ekipet, procesin e drejtimit dhe transparencën.
•Të përgatisni dhe menaxhoni planet e projektit, dokumentacionin, zbutjen e rrezikut dhe menaxhimin e burimeve sipas nevojës për iniciativat ndër-skuadra dhe projektet/programet e mëdha.
•Të menaxhoni rrjedhat e punës së lëshimit të softuerit teknik nga fundi-në-fund përmes bashkëpunimit me arkitektë teknikë dhe udhëheqës, pronarë të produkteve, mbështetje për infrastrukturën, DevOps dhe QA.
•Identifikimi dhe lehtësimi i përmirësimeve të efikasitetit në procesin e lëshimit.
•Matja dhe mbikëqyrja e progresit për të siguruar që lëshimet të dorëzohen në kohë me ndërprerje minimale të shërbimit.
•Mbikëqyrja e orarit të lëshimeve për të gjitha aplikacionet në lidhje me mirëmbajtjen e një kalendari të lëshimeve.
•Përzgjedhja, përshtatja dhe përdorimi efektiv i një sërë metodash programimi.
•Rekomandimi i ndryshimeve të nevojshme në praktikat dhe procedurat e zhvillimit të softuerit.
•Shfaqja e aftësive të forta komunikuese me palët teknike dhe jo-teknike.
•Të pajtoheni me politikat dhe procedurat e Sigurisë së Informacionit të Kompanisë dhe raportoni çdo incident që lidhet me sigurinë e informacionit.
Kualifikimet e kërkuara
•Diplomë BA në Menaxhimin e Teknologjisë, Teknologjinë e Informacionit, Menaxhimin e Zhvillimit të Softuerit, Inxhinieri Softuerësh, Shkenca Kompjuterike ose në fusha relevante.
•2 – 4 vjet përvojë praktike në Project Management. Përparësi është në rast se eksperienca është në Software Management.
•Njohuri të ciklit jetësor të software development dhe praktikave të kontrollit të cilësisë.
•Përvojë dhe trajnim me praktikat, kornizat dhe metodologjitë e menaxhimit të projektit (Agile/Scrum).
•Përvojë me menaxhimin e mjedisit, menaxhimin e lëshimit, versionimin e kodit, metodologjitë e vendosjes, praktikat e DevOps dhe mjetet CI/CD.
•Aftësi në mjetet e menaxhimit të mbarëvajtjen e listës së detyrave si You Track ose Jira.
•Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe dokumentimi dhe përvojë gjithëpërfshirëse duke përdorur mjete lehtësuese si Microsoft Teams, Confluence dhe SharePoint.
•Përvoja e punës me menaxhimin e përmbajtjes dhe aplikacionet SaaS të ndërmarrjeve është një plus.
Përfitimet
•Paketë konkurruese të pagesës me shpërblime për punën e kryer
•Përfitimet e sigurimit shëndetësor
•Përfitime tjera në përputhje me Ligjin e Punës të Kosovës
•Programi i referimit
•Burimet mësimore dhe certifikatat
•Mundësi për të punuar me teknologjitë më të fundit
•Mundësi për të zhvilluar një gamë të gjerë aftësish
•Mundësi për të punuar në një mjedis me ritëm të shpejtë për një kompani ndërkombëtare me zyra në SHBA, MB, Kosovë, Indi dhe Meksikë.

Aplikimi
Dërgoni CV-në tuaj në e-mailin hr@hoja-ks.com, shënoni në Subject poziten për të cilën aplikoni
Nëse keni nevojë për ndonjë informacion të mëtejshëm, mos ngurroni të na kontaktoni në 045 44 00 11.
Data e fundit për aplikim 11 Mars 2022
Data e publikimit të këtij konkursi: 16/02/2022.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Prishtine
  • Rruga/Zona Rr. Nazim Gafurri
  • Tel/Mob +38345440011
  • Profili Konsulence