PROJECT DEVELOPER 136 views

Job Expired

DIMENSION HR për një kompani që operon në industrinë e energjisë së rinovueshme po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant PROJECT DEVELOPER

 

 

DETYRAT E POZICIONIT

 • Identifikimi i Mundësive:

Kryen kërkime dhe analiza tregtare për të identifikuar mundësi potenciale të projekteve që përputhen me synimet dhe aftësitë e kompanise.

 

 • Vlerësimi i Mundësisë:

Vlerëson mundësinë teknike, financiare dhe operative të projekteve potenciale për të përcaktuar gjithëpërfshirjen e tyre dhe potencialin e fitimit.

 

 • Zhvillimi i Propozimeve:

Bashkëpunon me divizionet, përfshirë shitjen, inxhinierinë, financat dhe juridikun, për të zhvilluar propozime të plota të projekteve për klientët potencialë.

 

 • Angazhimi me Klientët:

Komunikon me klientët potencialë për të kuptuar nevojat e tyre, mbledh kërkesat dhe prezantoni konceptet dhe zgjidhjet e projektit.

 

 • Vlerësimi i Rrezikut:

Identifikoni rreziqet potenciale dhe sfidat që lidhen me zhvillimin e projektit dhe propozoni strategji për zbutjen e tyre.

 

 • Njohuri te kompanise dhe industrise: 

Njeh shumë mirë kompaninë, produktet dhe shԯrbimet që ofrojmë.

Njeh shumë mirë industrinë ku operojmë dhe qendron i informuar për cdo ndryshim që ndodh në treg.

 

 

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

Edukimi: Të ketë diplomë në një nga degët si (Biznes, Inxhinieri, Ekonomi)

 

Eksperienca: Eksperiencë e provuar në zhvillimin e projekteve, zhvillimin e biznesit ose fusha të ngjashme.

 

 

Aftësitë:

 

 • Aftësi të forta analitike dhe zgjidhjeve të problemeve, për të vlerësuar mundësinë e projektit dhe qëndrueshmërinë financiare.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe prezantimi për të transmetuar efektivisht konceptet e projektit tek klientët potencialë.
 • Njohuri të teknikave të kërkimeve tregtare dhe aftësi për të marrë dhe analizuar të dhënat e rëndësishme.
 • Aftësi për bashkëpunim dhe punë efektive me ekipet ndërsektoriale.

 

 

Menyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al me subjekt «PROJECT DEVELOPER

Bazuar ne aplikimin tuaj, Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

 


JU MIREPRESIM!

 


*
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr.
 • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime