Pozicioni: Teknik Elektronik (Instalator) 36 views

Impact Shpk, kërkon të punësojë Teknik Elektronik (Instalator) per paisjet dhe sistemet si më poshtë:

 • Rrjeta Telefonik
 • Rrjeta Elektrike
 • Sisteme CCTV
 • Sisteme Aksesi dhe Alarmesh
 • Sisteme Monitorimi dhe Detektimi

 

Detyra dhe Përgjegjësi :

 • Të ketë pervoje pune në instalime të kabllimeve telefonike
 • Të ketë pervojë pune në instalime dhe montime të komponenteve të rrjetave, si priza, patchpanele, etj,
 • Te kete pervoje pune ne instalimin dhe montimin e kanalinave dhe tubave (metalik, plastik) si rruge kalimi per kabllimet kompjuterike, telefonike dhe elektrik.
 • Të ketë pervoje pune në instalime dhe montime të sistemeve CCTV, Kamerave.
 • Të ketë pervoje pune në instalime dhe montime të sistemeve të dedektimeve me ane të sensoreve të ndryshëm,
 • Të kete pervoje pune në instalime dhe montime të sistemeve të akses kontrollerit, sistemeve të alarmeve, etj
 • Të kete pervoje pune në instalime dhe montime të sistemeve të detektim
 • Disponibilitet për punë në terren dhe punë për ndërhyrje suporti apo emergjence në rast nevoje të projekteve apo klientëve.
 • Vetëveprim për zgjidhjen e çështjeve që nuk kërkojnë vendimarrje të një niveli më të lartë.

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të ketë mbaruar arsimin professional të mesëm, në një nga drejtimet Elektrik, Elektronik, te ngjashme.
 • Të ketë minimumi 2 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme.
 • Të jetë i aftë të menaxhojë kohën dhe ngarkesën e punës në terren.
 • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe i pavarur.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Të ketë aftësi për të punuar në një ambjent bashkëpunues.
 • Të ketë aftësi të mira të gjuhës Shqipe dhe Angleze, në lexim dhe shkrim.

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Elektronike