Pirunist 82 views

Kompania “Nelt” sh.p.k pjesë e “NELT GROUP”, njëra prej kompanive me të mëdha në Ballkan në fushën e distribucionit, në kuadrin e zgjerimit dhe zhvillimit të kompanisë kërkon të punësojë në pozicionin:
Pirunist
Departamenti i Logjistikës

DETYRAT:

• Pergjegjes per ngarkim-shkarkimin e makinave, kamioneve; marrjen e porosive brenda departamentit te logjistikes.
• Ngarkon shkarkon materialet dhe produktet ne baze te sasive, skadencave, barkodeve, dhe I vendos ato në vendet e caktuara.
• Indetifikon dhe zhvendos stokun e produkteve ne baze te udhezime ne kordinatat perkatese.
• Identifikon dëmet dhe raporton mangesit e produkteve.
• Ndihmon në mirëmbajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të rregullt.
• Menaxhon inventarin e kordinatave sipas udhezime dhe procedurave te kompanise
• Respekton standartet e menaxhimit të sigurisë.
• Ndihmon ne procese te ndryshme brenda magazines.
• Raporton tek supervizori mbi statusit e realizimit të veprimtarive të punës në një raport ditor, javor, mujor, brenda kufive të përgjegjësive të tij.
• Përgjegjës për kryerjen e punës në përputhje me procedurat dhe rregullat e kompanisë.
• Përmirësimi profesional përmes trajnimeve, kurseve, angazhimeve të pavarura, si dhe mënyrave të tjera të edukimit profesional.
• Përgjegjës për asetet e kompanise, të cilat i është besuar përdorimi.
• Përgjegjës për krijimin dhe ruajtjen e një niveli të lartë bashkëpunimi me punonjësit në sektorë të tjerë të kompanisë.
• Përgjegjës për të vepruar brenda dhe jashtë kompanisë në përputhje me vlerat e kompanisë dhe të sigurojë fuqizimin e vlerave të kompanisë përmes një shembulli personal
• Përgjegjës për mbrojtjen e informacionit konfidencial të kompanise brenda së sektorit të vet.
• Kryen detyra të tjera të deleguara nga supervizori.

KËRKESAT:
– Arsimi i mesëm
– Licence pirunisti.
– Eksperienca te meparshme ne departamentin e logjistikes.
– Te performoje detyra per punen ne magazine dhe te realizoje pune fizike, te performoje pune qe i caktohen me shkrim ose me goje, te perdore dhe mjete te ndryshme per ngakim –shkarkim , te tregoje pozitivitet per pune ne grup si dhe te jete fleksibel ne raporte te ndryshme me anetare te tjere te stafit.
– Aftesi te mira komunikimi dhe marredhenie nderpersonale
– Konfidencialitet dhe besueshmeri.
– Pergjegjesi e larte ne marrjen dhe realizimin e punes.

Kushte te tjera:

– Mundesi rritje profesionale
– Ambient miqesor dhe pozitiv
– Orari i punës: nga e Hëna në të Premte 8 orë punë.

TË INTERESUARIT TË DORËZOJNË CV PRANË:

Departamenti i Burimeve Njerëzore
hr@albancorp.com

Vetëm aplikantët e selektuar nga CV-të do të kontaktohen për intervistë.

Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më 25.06.2021

Nelt Sh.p.k
“Rr. Dhaskal Todri, Kashar, Tiranë, Shqipëri

 

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Dhaskal Todri, Kashar
  • Tel/Mob +35542454718
  • Profili Tregti me shumice