Përgjegjës/e Finance për Strukturë Hotelerike 43 views

Job Expired

ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë,

Ju fton të aplikoni në pozicionin e:

Përgjegjës/e Finance për Strukturë Hotelerike

Përshkrim i përgjithshëm

Përgjegjësi/sja e Financës do të punojë së bashku me ekipin në bashkëpunim të ngushtë me Drejtuesin e Departamentit të Financës dhe do të luajë një rol të rëndesishëm në përmirësimin dhe ruajtjen e gjendjes financiare.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kontroll i detajuar i regjistrimeve në Alpha Web;
 • Kontroll i të gjitha dokumentacioneve të hyrjeve/daljeve nga magazina në destinacione të tjera;
 • Kontrolli dhe verifikimi i veprimeve me mjetet monetare;
 • Rakordimi i klientëve dhe furnitoreve, kasa fiskale, poss banke etj;
 • Të jetë në gjëndje të analizojë të dhënat financiare, të llogarisë kostot, dhe marzhet e kompanisë;
 • Raporton dhe kontrollon magazinat në pikat e shitjes, si dhe nxjerr diferencat sa herë i kërkohet dhe sa herë e shikon të arsyeshme;
 • Të zbatojë politikat, dhe procedurat e kompanisë;
 • Planifikon, organizon dhe menaxhon ngarkesën e punës;
 • Detyrat të tjera të cilat përkojnë me përmbushjen e detyrës së përgjegjësit te financës;
 • I/E aftë për të marrë përgjegjësi;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Diplomë Universitare dega Financë- Kontabilitet;
 • Të ketë eksperiencë jo më pak se 5- vjeçare pune, në këtë fushë, përbën avantazh eksperienca në fushën e hoteleri-turizmit;
 • Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet;
 • Njohuri shumë të mira në programin Alpha Web;
 • Aftësi në përdorimin e paketës Ms Office;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe pune në grup.
 • Të kenë njohuri të mira të gjuhës Angleze, gjuhë të tjera përbëjnë avantazh;
 • Të kenë frymë pozitive në punë në çdo kohë;
 • Etikë profesionale dhe aftësi për të punuar në grup;
 • Fleksibilitet me orarin e punës;

Shënim:  Në rast se do të jetë e nevojshme duhet të lëvizi edhe në strukturën hotelerike.

Aplikantët të dërgojnë CV në adresën e e-mailit: hr@atdg.al ose të telefonojnë në numrin +355686082912

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 20 Jobs
 • Location
 • Profili Turizem