Operatore per menaxhimin e kredive 51 views2 applications

Credital kerkon te punesoje: Operatore per menaxhimin e kredive
PËRGJEGJËSITË KRYESORE TË POZICIONIT:

 • Të zhvillojë portofolin e klientëve nëpërmjet aktivitetit të manaxhimit të kredive të këqija.
 • Të shqyrtojë nevojat dhe kërkesat e klientëve që ka në manaxhim duke ofruar zgjidhje në përputhje me kushtet e kompanisë;
 • Të sigurojë të gjithë informacionin mbi situatën financiare dhe sociale të klientit, duke garantuar integritetin e të dhënave mbi klientët;
 • Të bëjë vlerësimin e kapacitetit pagues të ccdo klienti duke pasur aftësi bindëse në mënyrën e komunikimit.
 • Të ndërtojë marrëdhënie besueshmërie dhe afatgjata me klientët;
 • Të monitorojë rregullisht klientët pas bisedës me ta duke I kontrolluar pagesat ne afatet e percaktuara që I janë vendosur klientit;

KËRKESAT E PUNËS DHE KUALIFIKIME:

 • Arsimi lartë
 • Të ketë eksperiencë pune në këtë profil ose në punë të ngjashme;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Të jetë i orientuar ndaj arritjes së objektivave;
 • Të jetë person i vetëmotivuar, dinamik dhe që i pëlqen të punojë;
 • Të ketë aftësi negociuese;
 • Të jetë i aftë të ndërtojë marrëdhënie të besueshme me njerëzit;
 • Të ketë një kuptim të mirë të shërbimit ndaj klientit;
 • Të dijë të përdorë mirë kompjuterin (excel,word etj);
 • Të ketë aftësi të mira në organizimin dhe vetëmenaxhinim e punës;
 • Licensa e drejtimit të automjetit do përbënte avantazh

Personat e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të në adresën e e-mail: hr@credit.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Sherbime Financjare