Operator Shitjesh M 51 views1 application

Job Expired

Kompania Vega Solar Sh.p.k, e themeluar në Nëntor 2018, ka arritur në një kohë të shkurtër të bëhet lider në tregun e energjive të rinovueshme në Shqipëri. Me nje staf administrativ prej 25 personash dhe grup pune prej 80 punonjësish, Vega Solar ofron sherbimet e saj në të gjithë territorin e Shqipërisë. Vizioni i kompanisë tonë është një Shqipëri e pavarur energjikisht, duke shfrytezuar burimet e rinovueshme të energjisë në një mënyrë miqësore me mjedisin.

Për të ofruar një shërbim sa më profesional Vega Solar po kërkon të zgjerojë stafin me një Operator Shitjesh (M).

 

Përshkrimi i punës:

 • Aftësi te mira komunikimi me klientët dhe dhenia e përgjigjeve profesionale për pyetje, shqetësime dhe kërkesa të tyre;
 • Vendosja e takimeve me klientin dhe agjentin e shitjes;
 • Mbulimi dhe zgjidhja e kërkesave të shërbimit të klientit:
 • Promovimi i produkteve dhe shërbimeve të kompanisë;
 • Shqyrtimi i faturave dhe informim mbi mënyren e pagesës

 

Aftësitë:

 • Aftësi të mirë komunikimi;
 • Aftësi teknike;
 • Aftësi e zgjidhjes së problemeve;
 • Aftësi e organizimit
 • Njohës i mirë i gjuhës Angleze

 

Orari i punës:

 • E Hënë – E Premte
 • 08:00 – 12:30
 • 13:30 – 17:00

Për të aplikuar për këtë pozicion ju lutem dërgoni CV-në tuaj me foto në adresën: rekrutime@vegasolar.al me subjekt “Operator Shitjesh”.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen per intervistë pune.

*Çdo informacion që do të paraqesin kandidatet lidhur me shprehjen e interesit të tyre për sa më sipër, do të trajtohet me një nivel sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e këtyre të dhënave në përputhje të plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

 

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Profili Energjitike