Operator ne Sektorin e Procesimit te Porosive 99 views

Job Expired

NJOFTIM PUNESIMI

Kompania “ALL BALCANS CORPORATION” sh.p.k pjesë e “Grupit NELT”, një nga kompanitë më të mëdha në Ballkan në fushën e shpërndarjes, kërkon të punësojë në pozicionin:

Operator ne Sektorin e Procesimit te Porosive
Departamenti i Logjistikes

DETYRAT:
 Eshte pergjegjes per regjistrimin e faturave me perpikmeri.
 Kujdeset qe procesi i regjistrimit te faturave te behet korrektesisht, dhe procedura te shkoje drejt procesimit,
 Jep mbeshtetje ne procese te tjera te punes ne sektorin e finances,
 Pergjigjet per procesimin direkt te faturave qe jane rregjistruar ne sistem,
 Kujdeset qe procesi ecen ne perputhshmeri me ate cfare kerkohet dhe vijon zbatimin e tij nga stafi i magazinave dhe e ndjek ate.
 Bashkepunon me menaxheret e linjes si dhe me koleget e tjere te stafit per mbarevajtjen e procesit te punes,
 Ne bashkepunim me kolege te tjere si dhe Supervizorin e Logjistikes, pergjigjet per realizimin e inventarit ne magazine,
 Pergatit raporte, si dhe proces verbale sipas direktivave te supervizorit te logjistikes.
 Eshte pergjegjes per mbarevajtjen e procesit te shkarkimit te produkteve prane magazines.
 Siguron qe procesi te shkoje mire dhe konform rregullores se kompanise.
 Detyra te tjera qe mund t’i caktohen.

KËRKESAT:
 Diplomë universitare në fushën Ekononike, Finance,
 Eksperience e ngjashme rreth 2 vite,
 Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze,
 Aftësi shume te mira në MS office,
 Aftësi shumë të mira komunikuese,
 Aftësi të mira organizative,
 Aftësi për të menaxhuar kohën,
 Të jetë i gatshëm të pershtatet dhe të marrë përgjegjësi,
 Të jetë I besueshëm,
 Të ketë aftësi në zgjidhjen e problemeve dhe të punoj nën presion,
 Te jetë i aftë të punojë në grup,
 Të jetë dinamik.

TË INTERESUARIT TË DORËZOJNË CV PRANË:
Departamenti i Burimeve Njerëzore
hr@albancorp.com

Vetëm aplikantët e selektuar nga CV-të do të kontaktohen për intervistë.
Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më 10.12.2020

__________________
All Balcans Corporation Sh.p.k
Rr. Dhaskal Todri, Kashar, Tiranë, Shqipëri
Web: www.albancorp.com

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Dhaskal Todri, Kashar
  • Tel/Mob +35542454718
  • Profili Tregti me shumice