Operator Mjekësor part-time 146 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Operator Mjekësor part-time, ora 20.00 deri ne oren 24.00 me karakteristikat si më poshtë:

• Të jetë student ose i diplomuar në Shkenca Mjekësore (Mjekësi, Farmaci, Stomatologji, Infermieri etj)
• Te njohë programet bazë Kompjuterike.
• Të jetë njohës i gjuhës Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 10.07.2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

• Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar.

Suksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi