Operator Mjekësor 120 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Operator Mjekësor për turn të tretë, ora 19.30 deri në orën 07.30 me karakteristikat si më poshtë:

-Të jetë student mjekësie ose të jetë diplomuar në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike
-Te njohë programet bazë Kompjuterike.
-Të jetë njohës i gjuhës Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 15.08.2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar.

Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi