Operator Mjekësor 54 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Operator Mjekësor me karakteristikat si më poshtë:

– Të jetë diplomuar në fushën e Mjekësisë së Përgjithshmë ose Infermierisë
-Të njohë programet bazë kompjuterike.
-Të jetë njohës i gjuhës Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 01.07.2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

– Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass
-Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar.

Suksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 19 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi