Operator/e Parkimi 32 views

Tirana East Gate (TEG) është qendra tregtare më e madhe në Shqipëri, hapja madhështore e së cilës daton në vitin 2011. Tani me 160 dyqane dhe 2000 vende parkimi, TEG është një destinacion tërheqës për klientët nga Tirana, Elbasani dhe Kosova e me gjerë. TEG pjesë e BALFIN Group, Grupit më të madh dhe inovator të investimeve në Shqipëri dhe një ndër më të mëdhenjtë në rajon.

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Zvicër dhe Holandë, me afërsisht 5,200 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me shumicë dhe pakicë, sistemin bankar, menaxhimin e aseteve, mediat dhe logjistikën. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

 

Pozicioni:             Operator/e Parkimi

 

Departmenti:       Operativ TEG

 

Vendndodhja:      TEG, ACREM

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 

 

 • Mbikqyr zonën e traut në hyrje dhe dalje të tij.
 • Siguron mbarëvajtje të trafikut në zonën e traut dhe zona të tjera sipas koordinimit nga përgjegjesi i parkimit.
 • Ndihmon klientët të cilët shfaqin vështirësi në daljen nga parkimi, si dhe informon klientët për incentivat e parkimit.
 • Konfiguron biletat e parkimit në dalje.
 • Verifikon faturat tatimore të blerjeve në varësi të incentivave të miratuara.
 • Shtypja e kasës fiskale për çdo biletë/pagesë dhe realizimi i mbylljes së raportimit ditor fiscal.
 • Administrimi i cashit të turnit, deri në mbylljen në kasafortë ose/dhe koordinim me departamentin e Financës.
 • Orienton klientët mbi ashensorët dhe daljet e emergjencës.
 • Në raste emergjence ndërhyn sipas instruksioneve të komunikuara nga përgjegjësi i parkimit dhe departamentit te sigurise.
 • Konstaton dhe raporton mbi higjenën në koordinim me stafin e pastrimit.
 • Përshëndet klientët pas kryerjes së transaksionit.
 • Informon klientet mbi menyren se si funksionon parkimi, cmimet dhe ofertat qe mund te aplikohen sipas rastit.
 • Ndezje/fikje dhe mirembajtje e pajisjeve të brendshme të kabinës.
 • Raportimi i çdo problematike tek eprori direkt.

 

Kërkesa dhe kualifikime:

 • Eksperiencë pune e mëparshme në sektorin e shërbimeve dhe/ose shërbimit të klientit
 • Preferohet të ketë kryer arsimin e lartë dhe arsimi bazë është i detyruar.
 • Njohja dhe përdorimi i kasës fiskale.
 • Aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi.
 • Aftësi të lartë vetëkontrolli, maturie dhe të punës nën presion.
 • Njohja e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera përben avantazh.

 

 

Kushtet e Punës: BALFIN Group ofron një paketë tërheqëse përfitimesh, duke përfshirë një shpërblim të drejtë në vlerësimin e meritës dhe performances.

 

 

Mënyra e aplikimit:

 

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dërgoni elektonikisht CV-n tuaj në adresën email: hr@acrem.al brenda dates 04 Dhjetor 2022.

 

Për dorëzim të CV-ve mund të paraqiteni në TEG pranë pikës së informacionit, kati 0.

 

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 14 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Sherbime