ONLINE SALES COORDINATOR 139 views1 application

Job Expired
 •  Koordinon, ndjek dhe supervizon marrjen e porosive online nga web (per çdo klient qe ka kryer blerje).
 • Pergjegjes per verifikimin e gjendjes se stokut nga sistemi BI & Nav
 • Pergjegjes per dergimin e informacionit ne çdo dyqan per produktet qe i duhen per shitjet online per te plotesuar kerkesat e klienteve
 • Supervizon & kontrollon qe transfertat e produkteve te kryhen ne kohe nga dyqanet ne njesine e shitjes Online ne magazine TEG.
 • Mban pergjegjesi materiale per çdo produkt te transferuar ne njesine online sales.
 • Pergjegjes per rakordimin e fondeve ne baze ditore  me financen dhe kodet postare.
 • Pergjegjes qe te beje mbylljen e nderrimeve ne system sipas politikave perkatese te seicilit brand ne FGA
 •   Supervizon dhe eshte pergjegjes per ndjekjen e statusve te klienteve ne WEB deri ne dorezimin ne poste.
 • Dergon file te porosive qe kryejne klientet nga rrjetet sociale tek Customer Care. Ne rakordim operacional me SM – FGA qe e mbajne kete marredhenie me klientet.
 • Pergjegjes per kryerjen e proçesit te shitjes ne kase njeheresh per nje klient pavarsisht kompozimeve dhe rakordon me CC per tag manifestin e nevojshem 3 kopje ( Postierin, Financen dhe kopjen e vet njesise ne dosje ).
 •   Kryen dhe Supervizon procesin e paketimeve te produkteve sipas udhezimeve FGA
 • Dorezon produktet per shperndarje tek klientet nepermjet postes . Si dhe ndjek se bashku me CC porosite e kthyera nga klienti sipas specifikave qe mbartin duke informuar ne momentin e pranimit Financen dhe Eprorin me email dhe attach dokumentat perkates.

 

Mënyra e aplikimit: Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre dhe letrën e motivimit në adresën hr@fashiongroup.al me subjekt Online Sales Coordinator.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Selia Brunes Space, Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, Lundër, Tirane, Albania
 • Profili Moda/Veshja