Ofroj vend pune punonjese pastrimi 150 views

OPA -Greek Street Food shpall pozicione të lira pune :

• Punonjëse pastrimi

Përgjegjësitë kryesore:

  • Përgjegjëse për sigurimin e pastertisë së përgjithshme dhe rregullin estetik të ambienteve;
  • Mban përgjegjësi materiale për paisjet dhe mjetet e punës që ka në ngarkim;
  • Ndjek të gjitha rregullat e shëndetit dhe të sigurisë ne punë;

Kërkesat e profilit:

  • Të ketë eksperienca të mëparshme në këtë profil;
  • Të jetë e rregullt dhe e përgjegjëshme;
  • Të jetë korrekte dhe disponibël;
  • Të ketë komunikim të mirë me stafin e punës;
  • Disponueshmërinë për të punuar në turne të ndryshme, duke përfshirë edhe fundjavat;

Për të aplikuar për këtë pozicion ju lutem dërgoni CV-në tuaj në adresën: hr@salt.al ose kontaktoni në numrin e telefonit: 0697079300.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen per intervistë pune.

*Çdo informacion që do të paraqesin kandidatet lidhur me shprehjen e interesit të tyre për sa më sipër, do të trajtohet me një nivel sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e këtyre të dhënave në përputhje të plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 13 Jobs
  • Location Albania