Ofroj vend pune Banakier 59 views

 

Hotel Diplomat &Spa shpall pozicione të lira pune :

Banakier/e

Kandidati duhet të plotësoje karakteristikat e mëposhtme:

Minimalisht 1 vit pervojë pune
Aftësi të mira komunikimi;
I vëmendshëm ndaj detajeve;
Disponueshmëria për të punuar në turne të ndryshme, duke përfshirë edhe fundjavat;

Shënim:

Paga e kënaqshme dhe në bazë të eksperiencës;
Kushte shumë të mira pune;

Për të aplikuar për këtë pozicion ju lutem dërgoni CV-në tuaj në adresën: hr@rhg.al ose kontaktoni në numrin e telefonit: 0697079300

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen per intervistë pune.

*Çdo informacion që do të paraqesin kandidatet lidhur me shprehjen e interesit të tyre për sa më sipër,
do të trajtohet me një nivel sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e këtyre të dhënave
në përputhje të plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

 

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Location Albania