Ofrohet vend pune Menaxher Logjistike 71 views

Job Expired

Kompania ROAL FOOD kerkon te punesoje MENAXHER LOGJISTIKE

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
– Mirëmban flotën e Shoqerise, harton dhe implementon të gjithë rregulloret dhe procedurat e transportit dhe mirëmbajtjes së mjeteve të shoqërisë;
– Koordinon shume mire rradhën dhe kohën e ngarkesave me Menaxherët e Shitjeve, Pergjegjesin e Magazinës dhe mjetet e transportit të kompanisë dhe paleve të treta.
– Njeh shumë mirë kodin rrugor dhe çdo dispozitë ligjore që lidhet me qarkullimin e mjeteve të transportit të të gjitha llojeve dhe madhësive në territorin e Shqiperisë ose shteteve që kompania kryen shkëmbime tregtare. Eshtë I përditesuar me ndryshimet e reja, provizore ose sezonale të ligjeve dhe rregullave që lidhen me qarkullimin e mjeteve të transportit;
– Mban kontakt te afert me Menaxheret Rajonal te Shitjeve, Agjentet dhe Shoferet per ti suportuar me nevoja te mundshme Logjistike duke vene ne dispozicion floten e kompanise;
– Kontrollon dhe siguron mirembajtjen dhe perditesimin e dokumentacionit te logjistikes (mjeteve).
– Monitoron sistemin e brendshem te GPS te kompanise per secilin mjet dhe mer masa me raste shkeljesh.
– Mbikëqyr ngarkesat produktit ne qendrat e distributoreve.

Kualifikimet:
-Diplome Universitare ;
-Të ketë eksperiencë pune në Logjistikë perben perparesi;
-Të ketë aftesi organizative;
-Të jetë i komunikueshem;
-Të ketë njohuri mbi pakten Office;
-Të posedojë leje drejtimi automjeti;
-Të jetë i aftë të punoje në grup.
-Njohje bazike te pjeseve mekanike te mjeteve te transportit perbejne perparesi.

Shënime

Te interesuarit te dergojne cv : hr.roalfood@outlook.com
Cel. : 0686021526

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Tregti dhe Prodhim