Ofroj Pune Kuzhinier 99 views

 Tirane, ofroj vend pune Kuzhinier

SALT Restaurant shpall pozicione të lira pune :

Kuzhinier

Kandidati duhet të plotësojë karakteristikat e mëposhtme:

  • Minimalisht 1 vit përvojë pune si Kuzhinier;

Përgjegjësitë kryesore:

 

  • Përgjegjës për gatimin, përgatitjen dhe ruajtien e standarteve te cilesise se gatimit dhe te produktit si dhe te raportoje te eprori ne lidhje me cilesine e produktit
  • Kontrolli i frigorifereve dhe paisjeve te tjera te punes, vatrat, sobat, zgarat etj;
  • Kontrollon skadencat e produkteve dhe datat e prodhimit te ushqimeve te parapergatitura;
  • Kujdeset per ruajtjen e standardeve sanitare dhe të shëndetit në kuzhinë, e veçmas kontrollin higjenik të punës, kontrollin e përdorimit të aparateve, sigurinë nga zjarri etj;
  • Aftësi të mira komunikimi;
  • I vëmendshëm ndaj detajeve;

Shënim:

Paga e kënaqshme dhe në bazë të eksperiencës;
Kushte shumë të mira pune;

Për të aplikuar për këtë pozicion ju lutem dërgoni CV tuaj në adresën e email hr@rhg.al me subjekt “Kuzhinier – SALT”

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen per intervistë pune.

*Çdo informacion që do të paraqesin kandidatët lidhur me shprehjen e interesit të tyre për sa më sipër, do të trajtohet me një nivel sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e këtyre të dhënave në përputhje të plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

Adresa:

SALT Restaurant
Rruga “Pjeter Bogdani”,
1001, Tirane. Albania
Tel: +355 67 635 8725
Web: www.salt.al

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 13 Jobs
  • Location Albania