Ne ofrojmë një punë si dizajner grafik Adobe InDesign Punë nga shtëpia- Grafico con Adobe InDesign per lavoro da remoto 458 views2 applications

TRW Italia, agenzia di traduzioni italiana cerca giovane grafico/grafica anche alla prima esperienza, da formare e inserire nel proprio team grafico. Si richiede disponibilità a lavorare da remoto full time (8 ore al giorno) dal lunedì al venerdì (ore 9/13 – 14/18).

COMPETENZE RICHIESTE
. Lingua italiana livello medio
. Conoscenza base Adobe in Design
. Conoscenza base pacchetto Office
Verrà valutata positivamente ogni altra competenza di tipo grafico.

MANSIONI
Il candidato/a si occuperà di supportare il dipartimento grafico svolgendo attività d’impaginazione, conversione PDF, estrapolazioni di testi e immagini, riproduzione layout.

TRW Italia offre:

  • Un contratto di collaborazione continuativa
  • Retribuzione fissa iniziale commisurata all’esperienza con possibilità di crescita graduale in base agli obiettivi raggiunti.
  • Training aziendale on line
  • Crescita professionale insieme a un team altamente specializzato

Il candidato deve necessariamente possedere un computer e un accesso veloce ad Internet per svolgere le attività richieste ed essere in contatto con i nostri uffici.
PER RISPONDERE ALL’ANNUNCIO SCRIVERE A:translators@transitus-group.com

——————————–​

TRW Italia, një agjenci italiane përkthimi, është në kërkim të një grafiku të ri, që me përvojën e parë, për t’u trajnuar dhe përfshirë në ekipin e saj grafik. Kërkohet disponueshmëria për të punuar në distancë me kohë të plotë (8 orë në ditë) nga e hëna në të premte (9/13 – 14/18).

AFTËSITË E KËRKUARA
. Gjuha italiane e nivelit të mesëm
. Njohuri bazë të Adobe në Design
. Njohuri bazë për paketën Office

Çdo aftësi tjetër grafike do të vlerësohet pozitivisht.

DETYRAT
Kandidati do të jetë përgjegjës për mbështetjen e departamentit të grafikës duke kryer aktivitete layout, konvertim PDF, ekstrapolime të teksteve dhe imazheve, riprodhim layout.

TRW Italia ofron:

Një kontratë bashkëpunimi në vazhdim
Paga fillestare fikse në përpjesëtim me përvojën me mundësinë e rritjes graduale bazuar në objektivat e arritura.
Trajnimi i korporatës në internet
Rritje profesionale së bashku me një ekip shumë të specializuar
Kandidati duhet të ketë domosdoshmërisht kompjuter dhe akses të shpejtë në internet për të kryer aktivitetet e kërkuara dhe të jetë në kontakt me zyrat tona.

PËR PËRGJIGJE NË REKLAMË SHKRUAJNË NË:translators@transitus-group.com

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Itali
  • Rruga/Zona Milano
  • Profili Perkthime