Ndihmës-Kuzhinier 23 views

GRAND CASINO TIRANA kërkon Ndihmës-Kuzhinier
Përshkrim i shkurtër i punës:

 • Të përgatisë përbërësit për pjatat
 • Të lajë dhe ndajë në feta frutat dhe perimet
 • Të gatuajë përbërësit sipas udhëzimeve të marra nga Kuzhinieri
 • Të mbajë pastër dhe në rregull të gjitha tenxheret, tiganët dhe enët e kuzhinës
 • Të ketë njohuri për teknikat dhe metodat e gatimit
 • Të zotërojë aftësi për të përdorur pajisjet kryesore të kuzhinës, p.sh. pllakat e sobës, prerësit e mishit etj.
 • Të zotërojë aftësi për të qëruar mishin nga kockat, të lajë, qërojë dhe presë perimet dhe përgatisë një gamë të gjerë përbërësish
 • Të ketë njohuri për higjienën dhe standardet e sigurisë në lidhje me përgatitjen dhe ruajtjen e ushqimit
 • Të zotërojë aftësi për të zhvilluar një numër detyrash njëkohësisht
 • Detyrat kryesore të një asistenti të kuzhinës përfshijnë ndërmarrjen e detyrave për përgatitjen e ushqimit, siç udhëzohet nga Kuzhinieri, përgatitjen e përbërësve, pastrimin e perimeve, përgatitjen e pjatave të thjeshta, vëzhgimin e kohës dhe temperaturave të sakta të gatimit, përdorimin e pajisjeve të gatimit, enëve dhe makinerive (p.sh. tenxhere salce, tiganë, dërrasat për prerje, prerësit e mishit), pastrimi i enëve të gatimit dhe mbajtja e zonave të punës dhe sipërfaqeve të pastra dhe të rregullta etj.
 • Asistentët e kuzhinës mbajnë ndonjëherë edhe përgjegjësi për sjelljen e përbërësve në kuzhinë dhe për sigurimin e ushqimit të paketuar dhe të depozituar në përputhje me të gjitha rregullat e higjienës ushqimore dhe të sigurisë

Drejtpërdrejtë:

 • Të ndjekë urdhrat e punëdhënësit dhe mbikëqyrësit
 • Të mbajë një komunikim të qartë dhe të këndshëm me të gjitha departamentet e tjera
 • Të pajtohet me Procedurat dhe Politikat e brendshme
 • Detyrime të tjera:
 • Të punojë me ndërgjegje dhe siç duhet sipas fuqive, njohurive dhe aftësive
 • Të pajtohet me udhëzimet e punëdhënësit dhe menaxherit të autorizuar dhe të pajtohet me parimet e bashkëpunimit të përbashkët me punonjës të tjerë
 • Të shfrytëzojë plotësisht oraret e punës dhe ndihmave të punës për të zhvilluar punën që i është besuar, në përputhje me sigurimin dhe shëndetin profesional si dhe mbrojtjen nga zjarri
 • Të ruajë konfidencialitetin e fakteve të cilat punëmarrësi i ka mësuar gjatë punës me punëdhënësin, të cilat nuk mund t’i zbulohen personave të tjerë në interes të punëdhënësit.

Të interesuarit të dërgoj CV në job@grandcasinotirana.com me subjektin “Aplikim për ndihmës kuzhinier”

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Restorante, Tregti