Ndihmes Ekonomiste / Arketare 459 views2 applications

Job Expired

Tirane, ofroj vend pune Ndihmes Ekonomiste

Kompania Office Paper sh.p.k e themeluar ne 2010, eshte nje nder kompanite me te medha ne Shqiperi ne fushen e produkteve leter dhe karton per shtypshkrime, paketime etj

Detyrat Kryesore:

 • Zhvillimi I raporteve statistikore te shitjeve, etj
 • Kontroll I Faturave te shitjes, rakordimi me Klientet.
 • Regjistrimi I produkteve, nxierja e kostove.etj

Kërkesa për kandidatët:

 • Te kete eksperience pune ne sektorin e finances perben avazhtazh, preferohet prane kompanive me profil tregtar.
 • Te njoh mire programet Microsoft Office, njohje ne Financa5.0 perben avazntazh
 • Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese.
 • Të karakterizohet nga ndershmëria, integriteti, konfidencialiteti dhe korrektësia.
 • Te zoteroje anglishten
 • Te jete e shkathet dhe ti realizoje detyrat qe i percaktohen ne kohe;

Procedura e Aplikimit:
Dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja
ne adresen e_mail: oc@officepaper.al
Adresa: Kashar, Tirane
Nr.kontakti: +355 68 203 0777

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Tregti dhe Prodhim