Mjek për aktivitetin e mjekësisë së punës 99 views5 applications

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit, Spitali Salus kërkon Mjek për aktivitetin e mjekësisë së punës me kohë të plotë ose të pjesshme.

Karakteristikat për aplikantët janë :

  • Të jetë diplomuar në fushën e Mjeksisë së Përgjithshme
  • Të ketë eksperiencë pune dhe aftësi të mira bashkëpunuese.
  • Të njohë programet bazë Kompjuterike
  • Njohja e gjuhës Italiane dhe angleze përbën avantazh
  • Moshat 25 vjec deri ne 35 vjec kanë përparësi

Procedura e aplikimit:
Kandidatët aplikues, deri në datën 15 tetor 2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al  dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
  • Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi