Mjek/e Kardiologe 70 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Mjek/e Kardiologe me karakteristikat si më poshtë:

 

-Të jetë diplomuar në fushën e Mjekësisë së Përgjithshme dhe Specializim në Kardiologji.
-Të ketë eksperiencë në punë dhe aftësi të mira bashkëpunuese.
-Të njohë programet bazë Kompjuterike.
-Të jetë njohës i gjuhes Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 30 Qershor 2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al  dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar në gjuhën shqipe.

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi