Menaxhere zyre 75 views

Kërkohet Menaxhere zyre për një kompani në tregun e pasurive të paluajtshme

DETYRAT
1. Menaxhon ekipin e agjentëve imobiliarë nën varësi dhe rrit performancën e tyre;
2. Përgatit planet, ditore-javore-mujore dhe kontrolli I tyre për realizimin e planit;
3. Ndërton dhe mirëmban marrëdhënien me brokerin dhe agjentët, pika kryesore e referimit;
4. Jep ide të reja në përmisim të punës dhe realizimin e saj;
5. Suporton agjentin në punën e tij rutinë si dhe çdo bashkëpunim me zyrat e tjera;
6. Mbledh dhe analizon informacionin dhe përgatit të dhënat e raportet e shitjeve;
7. Bashkëpunon dhe analizon me eprorin(brokerin) mundësitë për të përmisuar prezencën në treg dhe rritjen e performancës së të gjithë ekipit ;
8. Takon klientë potencialë për të realizuar nevojat e tyre;
9. Kujdeset që shërbimi të jetë cilësor duke vendosur dhe forcuar standartet e kompanisë që përfaqëson;
10. Krijon njohuri profesionale dhe teknike duke marrë pjesë në trajnime të ofruara nga kompania ;

EDUKIMI
1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë në profilin e marketingut ose menaxhim biznesi , juridik si dhe degë të tjera të shkencave sociale përbën avantazh
2. Të zotërojë gjuhë të huaja(anglisht dhe italisht)

Karakteristikat individuale
Një përshtatje ideale do të ishte dikush që ka:

1. Aftësi të mira ndërveprimi në biznes, duhet të ketë aftësi të shkëlqyera në komunikim ;
Eksperienca ne fushen e Real Estate përbën avantazh;
2. I/e aftë që të jetë i/e suksesshëm dhe të shfaq përvojën e vetë në menaxhim për bashkëpunëtorët e ekipit si dhe me klientët dhe kontratat e rëndësishme;
3. I/e besueshëm;
4. Pozitiv dhe entuziast;
5. I/e matur, i/e besueshëm dhe profesional në marrëdhëniet me eprorët;
6. I/e orientuar dhe me fokus të qartë;

Ju lutem dërgoni CV-tuaj në adresën e emailit: info@altoparlant.us

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Tiranë
  • Tel/Mob +355 67 733 2083