Menaxhere Blerjesh 54 views

Job Expired

Agjencia e Rekrutimit Profesionisti është një Agjenci Rekrutimi dhe Konsulence e fokusuar në vlerësimin e Burimeve Njerëzore dhe lehtësimin e bizneseve për të zgjedhur stafin e duhur. Qëllimi ynë është të ndërtojmë marrëdhënie të besueshme dhe afatgjata me kandidatët dhe bizneset. Vizioni ynë është të sigurojmë që njerëzit në tregun tonë të frymëzohen, motivohen, trajnohen dhe zhvillohen për të përqafuar të ardhmen e punës. Misioni ynë është të ndihmojmë klientët tanë të gjejnë dhe punësojnë profesionistët më të kualifikuar në profesione të zgjedhura dhe shumë të aftë, si dhe t’i ndihmojmë ata profesionistë të gjejnë mundësitë më të mira të punës në fushat e tyre përkatëse dhe të çojnë më tej karrierën e tyre.

Pozicioni i punës: Menaxhere Blerjesh

Kushtet e kontratës: E pacaktuar

Vendndodhja: Tiranë, Shqipëri

Po kërkojmë një Menaxhere Blerje, të orientuar drejt rezultateve për t’iu bashkuar ekipit për një nga klientat tanë, lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave.

Qëllimi I pozicionit: Menaxheri i Blerjeve planifikon, ekzekuton, koordinon dhe finalizon projektet në lidhje me blerjet sipas planifikimeve paraprake dhe duke respektuar afatet kohore.

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Planifikon, udhëheq dhe koordinon aktivitetet e blerjes sipas nevojave të kompanisë;
 • Bën kërkime dhe vlerësime mbi furnitorët, bazuar mbi çmimin, cilësinë, përzgjedhjen, shërbimin, mbështetjen, gatishmërinë, besimin, prodhimin dhe kapacitetet e shpërndarjes.
 • Njeh dhe zbaton proçedurat e eksportit.
 • Analizon me kujdes referencat e çdo furnitori të mundshëm;
 • Menaxhon furnizimin e stokut për të gjithë rrjetin e pikave shitëse;
 • Analizon çmimet e propozuara, raportimet financiare dhe cdo informacion tjetër, për te përcaktuar çmimin më të mirë;
 • Negocion cmimet, cilësinë dhe nivelin e shërbimit me furnitorët;
 • Ekzekuton blerjet dhe porositë në kohë, me cilësinë më të lartë të mundshme, me çmimin sa më të lirë të mundshëm;
 • Protokollon blerjet në kohë dhe me saktësi; Përgatit dhe mban të dhëna për te gjithë furnitorë dhe nënkontraktorët.
 • Lokalizon furnitorët e mallrave dhe koordinon për te përcaktuar disponueshmërine e produktit dhe kushtet e shitjes;
 • Analizon tregun dhe sistemin e dërgesave për të vlerësuar disponueshmërinë e mallrave aktualisht dhe në të ardhmen;
 • Kujdeset për pjesën logjistike të mallit të porositur deri në magazinimim e tij në kompani.
 • Disponibilitet për të marrë pjesë në Panairet jashtë shtetit

Kualifikimet dhe eksperienca e kërkuar:

 • Te ketë përfunduar universitetin, preferohet në degët ekonomik menaxhim.
 • Gjuhet e huaja Anglisht dhe Italisht (komunikim me furnitorë të huaj).
 • Eksperienca në të njëjtën fushë të paktën 2-3 vite në kompani të ngjashme.

Aftësitë e kërkuara:

 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese me furnitorë të huaj;
 • Të ketë njohuri te proceseve operacionale, planifikimit dhe menaxhimit strategjik të logjistikës, magazinës, transportit, blerjeve, procedurave doganore;
 • Të krijojë dhe respektojë politikat ose procedurat brenda aktiviteteve të logjistikës;
 • Aftësi në kompjuter, në programet MS Office si dhe në programin financiar Navision.
 • Aftësi analitike dhe aftësi për zgjidhjen e problemeve.
 • Aftësi organizuese, duke përfshire aftësitë për të planifikuar punën dhe vendosur prioritete.
 • Patentë për drejtim automjeti, kategoria B

Në rast se posedoni cilësitë e listuara më sipër, ju lutem të dërgoni CV-në tuaj duke specifikuar pozicionin në fjalë në adresën tonë elektronike: rekrutim@profesionisti.al ose mund të kontaktoni në numrin e kontaktit: +355 68 208 1357

Afati I aplikimit: 30 Maj 2022

“Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga e Kavajes/Condor Center
 • Tel/Mob +355682081362
 • Profili Sherbime