Menaxher Supermarketi 79 views

Supermarketi BioJu, pjesë e Grupit Kadiu, është i vetmi supermarket në Shqipëri i fokusuar në tregëtimin e produkteve Bio te çertifikuara nga vendet e origjinës në Europën Perëndimore.
Cilësia për ne nënkupton në radhë të parë shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve tanë, sikurse përmbushjen e përgjegjësive sociale dhe mjedisore në të gjithë zinxhirin e prodhimit dhe furnizimit.

Për punonjësit tanë, ne jemi një punëdhënës i përgjegjshëm dhe i konsoliduar. Për partnerët tane ne jemi një partner korrekt dhe i ndershëm në biznes.

Aktualisht kompania jonë në zgjerim, po kërkon të punësojë punonjës në pozicionin Menaxher/e Supermarketi.

Përmbledhje e Pozicionit: Menaxheri i Supermarketit është përgjegjës për administrimin e përditshmërisë së marketit në përputhje me politikat e përgjithshme të kompanisë. Fokusi kryesor i tij/saj është arritja e indikatorëve të performancës të vendosur nga kompania, monitorimi i stafit për arritjen e objektivave që ju vendosen dhe sigurimi i mbarëvajtjes operative të supermarketit.

 

Përgjegjësitë e pozicionit:

 • Sigurimi i arritjes së objektivave sasiore dhe cilësore të vendosura nga kompania për supermarketin në përgjithësi dhe cdo stafi në vecanti ;
 • Kryen porosi tek furnitoret për mallrat që mungojnë në market ;
 • Sigurimi i normës së rritjes së biznesit të supermarketit nga viti në vit ;
 • Monitorimi i stafit në baza ditore për të garantuar performimin korrekt të detyrave të ngarkuara dhe menaxhimin e pritshmërive të performancës së tyre sasiore dhe cilësore ;
 • Sigurimi i respektimit të rregulloreve, procedurave dhe proceseve në fuqi të kerkuara nga kompania ;
 • Menaxhimi i stokut të dyqanit dhe garantimi i optimizimit të tij ne funksion të arritjes së objektivave të supermarketit ;
 • Menaxhimi i ankesave apo problematikave te klientëve ;
 • Mbledhja dhe ndarja e informacioneve ne lidhje me dinamikat e tregut ku operon supermarketi për konkurrentët, klientët potencial, mundësi biznesi etj.
 • Detyra të tjera të ngarkuara në funksion të rolit .

Kriteret dhe aftësitë e kërkuara:

–          Edukimi: Arsimi i lartë, profili Ekonomik/Finance;

–          Eksperiencat e punës: Minimum 2 vjet përvoje pune në pozicion të ngjashëm;

–          Kualifikime të tjera:

 • Njohuri të sistemit Financa 5;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe italiane (me shkrim dhe verbale);
 • Njohuri shumë të mira të paketës Windows Office Package (Word, Excel, Power Point);
 • Metodik dhe i organizuar;
 • Ndershmëri dhe integritet;

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë një CV në adresën e emailithr@bioju.al

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 8 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga Perlat Rexhepi
 • Profili Supermarket