Menaxher Shitjesh per Export 122 views

Job Expired

Kompania Office Paper sh.p.k e themeluar ne 2010, eshte nje nder kompanite me te medha ne Shqiperi
ne fushen e produkteve leter dhe karton per shtypshkrime, paketime etj

Kërkesa për kandidatët:

• Diplomë Universitare ne Menaxhim, Marketing (perbejne avantazh)
• Të ketë ekperience ne shitje (minimalisht 3 vjet )
• Aftësi shume te mira komunikuese.• Të zotërojë patentë të tipit B (Kriter i detyrueshëm).
• Te kete aftesi te mira negociuese.
• Bashkepunues ne grup.
• I/E gatshem te udhetoj ne shume vende
• Sistematik dhe i organizuar.
• Kryerja e hulumtimeve të tregut
• Te jete i/e organizuar, sistematik, te dije te menaxhoje kohen dhe te kete aftesi analitike.

Detyrat Kryesore:

• Mirembajtja e klienteve ekzistues.
• Identifikimin e klienteve te rinj.
• Te prezantoje ne menyre profesionale produktet e kompanise
• Te bashkepunoje me pjesen tjeter te stafit

Procedura e Aplikimit:

Dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e-mail: oc@officepaper.al

Tel: +355 68 203 0777

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi,
ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale.
Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008)
“Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Tregti dhe Prodhim