Menaxher Shitje 62 views1 application

• Të përfaqësojë resortin në evente dhe seminare të ndryshme
• Të hartojë plane strategjike të shitjes sipas planit të marketing-ut dhe të ndjekë zbatimin e tyre
• Të sigurojë cilësinë më të lartë të shërbimit për klientin
• Të raportojë çdo javë tek Menaxheri i Përgjithshëm ecurinë e planit të shitjes
• Të ndërtojë marrëdhënie shumë të mira me front office për të përmbushur objektiva të përbashkët.
• Të marrë pjesë në mbledhjet e organizuara nga Menaxheri i Përgjithshëm
• Të ndërtojë marrëdhënie afat-gjata me klientë ekzistues dhe potencial për të siguruar rezervime të mëtejshme
• Të menaxhojë dhe zhvillojë marrëdhënie me bashkëpunëtorë vendas dhe të huaj

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location Vlorë
  • Rruga/Zona Rr.Aleksandër Moisiu
  • Tel/Mob 0684831849
  • Profili Turizem