Menaxher Shitje 57 views1 application

Job Expired

Kompania Infosoft Office sh.p.k, lider ne tregtimin e artikujve kancelarike per zyra, sherbimeve te printimit etj. kerkon kandidate me experience dhe te kualifikuar per postin Menaxher Shitje .
Kandidatet duhet e plotesojne kriteret e meposhtme:

 • Te kete perfunduar Arsimin e larte .
 • Te kete experience ne Menaxhim Shitje mbi 3 vjet.
 • Te kete aftesi shume te mira negociuese.
 • Te kete aftesi shume te mira analizuese dhe interpretuese te performances te shitjeve, objektivave qe duhen realizuar dhe tendences se tregut.
 • Te kete njohuri te avancuara te: MS Project, MS Office, Power point etj.
 • Te kete pervetesuar Gjuhen Angleze.
 • Te kete aftesi shume te mira bashkepunuese dhe te krijoje marredhenie te shpeja dhe korrekte me klientet.
 • Te kete njohuri ne pergatitjen e raporteve dhe te propozimeve.
 • Te zoteroje Leje Drejtimi, klasi B.

Detyra specifike:

 • Kerkon dhe synon kliente te rinj, inicion planet e veprimit per te siguruar mundesi te reja per kompanine.
 • Eshte pergjegjes per zhvillimin dhe kryerjen e aktiviteteve te shitjes per produktet e ofruara.
 • Percakton kerkesat e biznesit te klientit dhe pergatit zgjidhjen sipas kerkesave.
 • Miremban te dhena te sakta per te gjitha raportimet, shitjet dhe raportet e aktivitetit të paraqitura nga eprori I tij.
 • Ka njohuri te hollesishme per produktet ose sherbimet e kompanise
 • Pergatit permbledhje/prezantime te nevojshme per vleresimin pjesor/te plote te Propozimit dhe ben prezantimin te klienti.

Te interesuarit te dergojne CV dhe Leter Motivimi ne adresen hr@infosoftoffice.al
Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret e mesiperme do te perzgjidhen per fazen e intervistes.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location
 • Profili Tregti