Menaxher Salle dhe Marredhenie me Klientin 53 views

Job Expired

 “Menaxher Salle dhe Marredhenie me Klientin”

   Shtepia e Ofertave

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 

 • Te komunikoje dhe t`ju sherbeje klienteve:
 • Te realizoje objektivin mujor individual dhe ne grup te shitjeve duke arritur ne menyre te vazhdueshme objektivat e vendosura:
 • Pergjegjes per mirembajtjen, organizimin dhe pozicionimin e produkteve ne sektorin e tij;
 • Te kete njohuri dhe te monitoroje stokun e produkteve ne sektorin e tij;
 • Te menaxhoje ankesat dhe komentet e klienteve sipas standarteve te kompanise;
 • Te ndjeke dhe te zbatoje procedurat e shitjes;
 • Te informoje klientin lidhur me cmimet e produktit dhe menyren e mundshme te pageses;
 • Te informoje klientin lidhur me gamën e produkteve të ofruara dhe demostron apo shpjegon përdorimin dhe funksionimin e produktit për shitje;
 • Keshillon klientin per perdorimin dhe kujdesin lidhur me produktin perkates
 • Komunikon ne menyre profesionale me klientet dhe koleget;
 • Sigurohet qe klientet te marrin nje sherbim te shpejte dhe cilesor;


Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

 • Aftësi shumë të mira komunikimi;
 • Te njohë dhe të zbatojë kodin e etikes dhe të sillet në mënyrë profesionale.
 • Të ketë përfunduar arsimin e detyruar;
 • Të ketë eksperiencë pune të ngjashme minimlaisht 2 vjet:


Në rast se posedoni cilësitë e listuara më sipër, ju lutem të dërgoni CV-në tuaj duke specifikuar pozicionin në fjalë në adresën tonë elektronike: hr@celesi.com ose mund të kontaktoni në numrin e kontaktit: +355 68 202 1677

Afati I aplikimit: 17 Maj 2022

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 8 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga e Kavajes/Condor Center
 • Tel/Mob +355682081362
 • Profili Sherbime