Menaxher Mirëmbajtje 692 views

BOUGAINVILLE BAY Resort & SPA pjesë e kompanisë ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë, me një shtrirje të gjerë në bregdetin shqiptar.

Ju fton të aplikoni në pozicionin e:

Menaxherit të Mirëmbajtjes

Përshkrim i përgjithshëm

Luan një rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve cilësore sipas standardeve të kompanisë ATDG. Të jetë person dinamik dhe i aftë të ofroj shërbim në mënyrë korrekte.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Evidentimi i problemeve dhe përcaktimi i  veprimeve të nevojshme për eleminimin e tyre;

 • Inspektimi i strukturave dhe realizimi i riparimeve të nevojshme;
 • Inspektimi i strukturave mekanike & elektrike, riparimi i tyre;
 • Monitorimi dhe ruajtja e sistemeve të mbrojtjes nga zjarri;
 • Mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve elektroshtëpiake;
 • Përgatitja e planit të punës për inspektimin dhe mirëmbajtjen;
 • Menaxhimi dhe kontrolli i i zbatimit të planit të punës;
 • Regjistrimi i të dhënave në librin e kontrolleve për të gjitha inspektimet e bëra;
 • Hartimi i listave të furnizimeve me materjalet e nevojshme;
 • Ruajtja dhe kontrolli i inventarëve;
 • Mbikqyrja e punonjësve të mirëmbajtjes në kryerjen e detyrave të tyre (izolime, suvatime, lyerje, riparime të pajisjeve hidraulike, elektrike, si dhe sistemeve të lidhura me to);
 • Përgatitja e rregullores së sigurimit teknik, kontrollin dhe zbatimin e saj;
 • Supervizimi i stafit gjatë punës;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Diplomë Universitare në degën e Inxhinieri Ndërtimit përbën avantazh;
 • Eksperiencë në fushën e ndërtimit dhe / ose në atë të mirëmbajtjes;
 • Të kenë njohuri mbi sistemet elektrike, hidraulike, mekanike, etj;
 • Të kenë njohuri mbi procedurat e inspektimit dhe sigurisë në vendin e punës
 • Të kenë aftësi komunikuese me kolegët, stafin, klientët;
 • Të jenë të aftë të organizojnë punën në mënyrë individuale apo në grup;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të njohin paketën Microsoft Office;
 • Të jenë korrektë;

Ofrohet:

 • Pagesë konkuruese

Shënim: Aplikantët duhet të jenë me vendbanim në Sarandë ose zonat përreth!

Aplikantët të dërgojnë CV në adresen e e-mailit: hr@atdg.al ose te telefonojne ne numrin +355686082912

 

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 25 Jobs
 • Location
 • Profili Turizem