Menaxher Mirëmbajte New 43 views

ARKA Hotel pjesë e kompanisë ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë,

Ju fton të aplikoni në pozicionin e:

Menaxher Mirëmbajte

Përshkrim i përgjithshëm

Menaxheri i Mirëmbajtjes do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen e ambjenteve të përbashkëta të hotelit sipas rregullave dhe standardeve të kompanisë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Përgatit planin e punës për inspektimin dhe mirëmbajtjen e ambjenteve të hotelit dhe zbaton atë në objektiva për stafin;
 • Përgatit rregullorën e sigurimit teknik dhe garanton zbatimin e saj;
 • Inspekton njësitë e hotelit dhe evidenton riparimet që duhen realizuar duke berë shënimet përkatëse në database;
 • Inspekton strukturat mekanike & elektrike si edhe kaldajat, sistemet e ventilimit dhe pompave që të funksionojnë sipas parametrave të përcaktuara;
 • Përgatit raporte për shpenzimet e realizuara për mirëmbajtjen e ambjenteve të hotelit;
 • Kontrollon sistemet mbrojtëse nga zjarri;
 • Përgatit procedurat e ndërveprimit të sektorit të mirëmbajtjes;
 • Planifikon dhe supervizon punën e stafit në varësi;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Të ketë përfunduar studimet në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit;
 • Të ketë eksperiencë pune të mëparshme si Menaxher në fushën e ndërtimit ose në atë të mirëmbajtjes;
 • Të zotrojë shumë mirë “Paketën Office’’;
 • Të ketë njohuri mbi sistemet elektrike, hidraulike, mekanike, etj;
 • Të ketë njohuri mbi procedurat e inspektimit dhe sigurisë në vendin e punës;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese me kolegët, stafin dhe klientët;
 • Të jetë i aftë të organizojë punën në menyrë individuale dhe në grup;

Aplikantët e interesuar të cilët plotësojnë kërkesat e përmendura më lart janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre deri në adresën e emailit: hr@atdg.al, ose të kontaktojnë në numrin e telefonit: +355686082912

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 20 Jobs
 • Location
 • Profili Turizem