MENAXHER I PERGJITHSHEM SHITJESH 44 views

Kompania Euro Tools sh.p.k me seli ne Tirane ( aktiviteti tregtimin e veglave te punes e me gjere ) po kerkon te punesoje:

1.MENAXHER I PERGJITHSHEM SHITJESH

Menaxheri i shitjeve duhet te kete keto karakteristika.

DETYRAT DHE PERGJEGJESITE:

1. Te prezantoje dhe shese produktet e kompanise klienteve te rinj dhe atyre ekzistues.
2. Te arrije objektivat mujore te percaktuara nga kompania
3. Te zbatoje politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanise.
4. Te Siguroje mbarëvajtjen e shitjeve apo proceseve të tjera që i caktohen.
5. Monitoroje tregun dhe te mbledhe informacion per raportim periodik.
6. Te Kerkoje kliente potencial te rinj .
7. Te pergatise raporte mbi aktivitetet dhe shitjet e realizuara
8. Te ndermarre dhe koordinoje plan veprime per te rritur shitjet me klientet ekzistues dhe gjetjen e klienteve te rinj, nepermjet telefonit, email, fushatave marketing dhe takimeve .
9. Te identifikoje dhe zgjidhe ne kohe shqetesimet e klienteve.
10. Te mbaje marredhenie te rregullta me klientet dhe te realizoje vizita prane ambjenteve te tyre.

Edukimi dhe Përvoja
• Kualifikime profesionale te lidhura me fushen
• Përvojë në të gjitha aspektet e planifikimit dhe zbatimin te shitjes
• Aftësitë teknike te shitjes
• Përvoja e meparshme në menaxhimin e marrëdhënieve me klientet
• Njohja dhe hulumtimi i tregut
• Njohuri përkatëse të produktit
• Përvoja me aplikacionet përkatëse te software-ve

Kompetencat kryesore për Menaxherin e shitjes
• Aftesi ne te shkruar dhe ne komunikimin verbal
• Organizimi dhe planifikimi
• Analiza e problemeve dhe zgjidhja e tyre
• Menaxhimi i informacionit
• Aftësi formale ne prezantim
• Personi duhet të jetë i gatshëm të udhëtoje

Te interesuarit mund te ne na konktojne ne nr e telefonit mob : 068 20 97 727 ;
ose te dergoni C.V ne adrese e-mail: ” eurotools-al@hotmail.com
Adresa : Rr Iliria km 7 Kashar Tirane (Prane HILAL GROUP )

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Rr. Iliria km 7 Kashar (Prane TAPETA DINARSU)
  • Tel/Mob 068 20 97 727
  • Profili Tregti dhe Prodhim