Menaxher i Mirëmbajtjes së Ambjenteve të Përbashkëta 30 views

S&D Invest” është një nga kompanitë e mirënjohura në fushën e menaxhimit dhe administrimit të pronës së përpashkët, e cila menaxhon rezidenca dhe resorte turistike duke zhvilluar ambjente funksionale, të sigurta, të pastërta, të gjelbërta të cilat ndikojnë në cilësinë e jetëses në komunitet.

“S&D Invest” për Rezidencën Kodra e Diellit, ju fton të aplikoni në pozicionin e punës:

Menaxher i Mirëmbajtjes së Ambjenteve të Përbashkëta

Përshkrim i përgjithshëm

Menaxheri i Mirëmbajtjes do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen e ambjenteve të përbashkëta të rezidencës sipas rregullave dhe standardeve të kompanisë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Përgatit planin e punës për inspektimin dhe mirëmbajtjen e ambjenteve të rezidencës dhe zbaton atë në objektiva për stafin;
 • Përgatit rregullorën e sigurimit teknik dhe garanton zbatimin e saj;
 • Inspekton njësitë e banimit dhe evidenton riparimet që duhen realizuar duke realizuar shënimet përkatëse në database;
 • Inspekton strukturat mekanike & elektrike si edhe kaldajat, sistemet e ventilimit dhe pompave që të funksionojnë sipas parametrave të përcaktuara;
 • Inspekton dhe kujdeset për mbarëvajtjen e garazhdeve, që banorët të jenë të kënaqur me shërbimin e ofruar;
 • Përgatit raporte për shpenzimet e realizuara për mirëmbajtjen e ambjenteve të rezidencës;
 • Kontrollon sistemet mbrojtëse nga zjarri;
 • Përgatit procedurat e ndërveprimit të sektorit të mirëmbajtjes;
 • Planifikon dhe supervizon punën e stafit në varësi;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Të ketë përfunduar studimet në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit;
 • Të ketë eksperiencë pune të mëparshme si Menaxher në fushën e ndërtimit ose në atë të mirëmbajtjes;
 • Të zotrojë shumë mirë “Paketën Office’’;
 • Të ketë njohuri mbi sistemet elektrike, hidraulike, mekanike, etj;
 • Të ketë njohuri mbi procedurat e inspektimit dhe sigurisë në vendin e punës;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese me kolegët, stafin dhe klientët;
 • Të jetë i aftë të organizojë punën në menyrë individuale dhe në grup;

Personat e interesuar dhe që plotësojnë kërkesat e përmendura më lart janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre deri në adresën e emailit: standart@agikons.com, ose te kontaktojne ne numrin e telefonit: +355686082912

Afati i fundit i pranimit te aplikimeve eshte deri ne dt. 15.09.2022

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 19 Jobs
 • Location
 • Profili Turizem