MENAXHER I BRENDIT në Krka Zyra e Përfaqësimit në Tiranë 163 views

Excellence is part of us!

We are one of the leading generic pharmaceutical companies worldwide. We appreciate knowledge and promote creativeness.
We provide optimum working conditions. Creativity is our way of life, and excellence is part of us.

BRAND MANAGER in Krka Representative office in Tirana

is invited to join us in our creative efforts

· Plan, prepare, perform and monitor marketing activities in the field;
· To promote at a high expert level promoted products;
· establishing and maintaining relations with business partners

Conditions
• University degree with medical background
• Creativeness, communicativeness, decisiveness and self-initativeness
• Fluency in English (speaking and writing)
• 1 years working experience with leading people (preferably in generic pharmaceutical company)
• Ability to use Microsoft Office user tools
• Driving licence, B category

In a well-organised working environment, you will be able to realise your professional ambitions and develop your skills.
Your achievements will be recognised and your work will be properly remunerated.

The interested candidates could sent the CV on E-mail: Info.AL@krka.biz

—————————————————————————————————————————————–

Përsosmëria është pjesë e jona!

Ne jemi një nga kompanitë kryesore farmaceutike gjenerike në mbarë botën.
Ne vlerësojmë njohuritë dhe promovojmë kreativitetin. Ne ofrojmë kushte optimale të punës.
Kreativiteti dhe përsosmëria është pjesë e jona.

MENAXHER I BRENDIT në Krka Zyra e Përfaqësimit në Tiranë

është i ftuar të bashkohet me ne në përpjekjet tona krijuese

· Të planifikoj, përgatis, kryej dhe monitorojë aktivitetet e marketingut në terren;
· Të promovojë në nivel të lartë eksperti produktet e promovimit;
· vendos dhe mirëmban marrëdhëniet me partnerët e biznesit.

Kushtet
• Diplomë universitare me formim mjekësor
• Kreativitet, komunikueshmëri, vendosmëri dhe vetë-iniciativ
• Rrjedhshmëri e gjuhës angleze (të folurit dhe të shkruarit)
• 1 vit përvojë pune me drejtimin e njerëzve (mundësisht në kompani farmaceutike)
• Aftësia për të përdorur Microsoft Office;
• Patentë, kategoria B

Në një mjedis pune të organizuar mirë, ju do të jeni në gjendje të realizoni ambiciet tuaja profesionale dhe të zhvilloni aftësitë tuaja.
Arritjet tuaja do të njihen dhe puna juaj do të shpërblehet siç duhet.

Të interesuarit të dërgojnë CV në anglisht në këtë adresë: Info.AL@krka.biz

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Medar Shtylla
  • Tel/Mob 04 2467020
  • Profili Farmaceutike